יום רביעי, 13 בינואר 2021


 

יש לך עסק בלי תזרים מזומנים חזוי ? / ערן כהן, MBA  יועץ לעסקים

"העסק ריווחי, אבל איפה הכסף" ?

כך שואלים אותנו רבים מלקוחותינו.

גם עסק המציג רווח בדו"חותיו עלול להיקלע למצוקה תזרימית שעלולה להביא אותו למצב של חדלות פירעון. במרבית המקרים, הסיבה למצוקה זו נעוצה בחוסר התאמה בין מועדי כניסת המזומנים אל העסק לבין יציאתם ממנו. 

במיוחד כשעסק צומח, מוכר באשראי, מגייס לקוחות חדשים, הציפיה שעם הזמן "יהיה בסדר". אלא שמהיכן ישלם לעובדים ולאחרים, עד שיתקבל ה"שוטף פלוס..." ? בינתיים, כשמצפים לרווחים בעתיד, חסר כסף בחשבון והבנק עלול לעורר קשיים.

מכאן אנו גם למדים על חשיבות הגביה בזמן.

אם יש לך עסק שאינו מנהל תזרים מזומנים חזוי-  

Houston, we have a problem.

דו"ח תזרים המזומנים מטרתו לדווח על תנועות מזומן, תקבולים ותשלומים, לפי מועד ביצועם בפועל.

סכום שהתקבל בעסק (תקבול) נרשם בסימן חיובי +,

סכום ששולם ויצא מהעסק (תשלום) נרשם בסימן שלילי -.

נתעניין במלאי המזומנים העומד לרשותנו בתקופת זמן (יום, חודש, שנה).

ניתן לחלק דו"ח כזה לשלוש קבוצות:

מזומן מפעילות שוטפת - רווח נקי, ועוד תקבולים מלקוחות, פחות תשלומים לספקים, עובדים, רשויות המס וכו'.

מזומן מפעילות השקעה - תקבולים ממכירת נכסים (כמו מכונות, ציוד, נדל"ן) פחות תשלומים לרכישת נכסים או הוצאה עתידית ששולמה מראש, לפני הזמן.

מזומן מפעילות מימון - קבלת הלוואות, הגדלת הון בעלים, תקבולי ריבית על פקדון או רווחי השקעות בניירות ערך, פחות תשלומים מסוגים אלה - פירעון הלוואות ואגרות חוב, הוצאות ריבית או עמלות לבנק.

אין חובה לנהל דיווח כזה, ניתן לערוך דו"ח כזה לתקופה שחלפה, כפי שמכין לעיתים רואה החשבון, אך חשיבותו לניהול העסק גדולה יותר לעתיד הנראה לעין (לדוגמה- לחודשים הקרובים).

יתר על כן, בעל עסק או מנהל חברה שאינו יודע נתונים אלה, או מעביר את האחריות עליהם לגורם אחר, פועל למעשה כמעט בעיניים קשורות, שהרי מהיכן ישלם בחודש הבא משכורות לעובדים, חובות לספקים, תשלומי מיסים ? שלא לדבר על השקעות עתידיות בעת שדרוש הון חוזר לתפעול שוטף.

כשמתברר עודף בתזרים נדרשת החלטה- כיצד נשתמש/נשקיע העודף ?

כשמתקבל גירעון חזוי בתזרים נדרשת החלטה- מהיכן נגייס מזומנים לתקופה בה התזרים שלילי ?

 

הבעיה קריטית פחות כשיש בעסק הון עצמי גדול יותר של הבעלים, המשמש ככרית לבלימת זעזועים בתקופות קשות.

יש דרכים לשיפור תזרים המזומנים, זו איננה גזירת גורל.

אם העניין נמשך, ניתן להיעזר בנו לשיפור התזרים.

לשיפור תזרים המזומנים בעסק-           

 

   bus1dept@gmail.com


©כל הזכויות שמורות...

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה