יום שבת, 31 ביולי 2021

מתקרבים חגים שמחים ובעקבותם סכנות תזרימיות לעסק


מי הכין את העסק לתקופה שבין חודש לשלושה חודשים לאחר החגים ?

למה צפוי קושי ולחץ בתזרים המזומנים מול מסגרת האשראי בבנק ?

עסקים רבים צוברים מלאי לפני החג (עליו שילמו בתנאי שוטף + 30-60-90).

ההכנסות במזומן שנצברו בסוף החג משמשות לצרכים שוטפים, כולל תשלומי מיסים וצריכה פרטית. אז מגיעים חודשי נובמבר-דצמבר ואיתם הצ'קים לספקים שמוצגים בחשבון הבנק (בהפתעה ?). הרבה חיובים בחודשים עם הכנסות לא-גבוהות כמו בערב החג. חריגות מהמסגרת וטלפונים מהבנק.

מה עושים ?

·       שומרים רזרבות מזומן לתקופות לחוצות

·       מרוקנים במבצעים מלאי מת שמעלה אבק על מדפי המחסנים

·       מוציאים צ'קים רק לפי הכיסוי הצפוי בדו"ח תזרים מזומנים עתידי

·       מבקשים מהבנק הגדלה קטנה ומוגבלת במסגרת האשראי

       מתעניינים איך יעזור הפקטורינג

אפשר גם לקרוא כאן למה לדבר איתנו-

https://tazrim.inwise.net/TAZRIM

חג שמח ושנה טובה... 

יום שישי, 28 במאי 2021

 הערת עסק חי - סוף דרכה של חברה בע"מ ?

על רקע כניסת חברות לבורסת ת"א, בהן בעלות הערת "עסק חי", כדאי לדירקטורים לשים לב-
כללי החשבונאות מתייחסים לדו"חות הכספיים בהנחה שהחברה תמשיך לחיות (ותעמוד בהתחייבויותיה) בטווח הזמן הנראה לעין, מקובל- שנה קדימה. אז שווי הנכסים אחר.
כשלא כך המצב, חייב רואה החשבון להעיר על כך בפתח הדו"ח, ואז יש בכך סימן אזהרה למלווים, לזכאים, למשקיעים פוטנציאליים ולבאים בקשרי מסחר עם החברה.
האם בהכרח זה סוף חיי העסק ?
ייתכן, לא בהכרח.
מצוקת מזומנים זמנית יכולה לקבל טיפול בכמה דרכים, ביניהן גם-
·       הזרמה נוספת של הון בעלים
·       גיוס השקעות נוספות
·       ראירגון מקורות מימון נוכחיים
·       "הנזלת" ו/או מימוש נכסים
·       שיפור ריווחיות בעסק
ישנם מקרים, בהם זו חלק מטקטיקת ההנהלה במטרה לשפר הסדרי חוב...יום שלישי, 13 באפריל 2021


 

למה עסקים בקורונה נזהרים מהתפשטות מוטציית השיעבוד השוטף
ערן כהן,MBA,  יועץ לעסקים

כאשר מנהלים, מנהלי-כספים, מורשי-חתימה של חברה בע"מ חותמים לבנק על שיעבוד שוטף, האם הם מודעים לכל ההשלכות בהמשך ?

כידוע, מלווה מבקש בטחונות תמורת הקצאת אשראי. ישנו מיגוון סוגי בטחונות, אך משיקולי נזילות ומהירות-המימוש יעדיף בדרך כלל הבנק בטחונות נזילים, נכסים פיננסיים כמו צ'קים דחויים בפיזור סביר, פקדונות וחסכונות, ניירות-ערך (לא-מסוכנים, בכפוף למירווח בטחון) או ערבויות, עדיף בנקאיות.
כמובן שככל שהבטחון מתאים וראוי יותר – יקטן הסיכון למלווה, והריבית הכוללת פרמיית סיכון צפויה לרדת (גם עקב שילוב שיקולים נוספים). בטחונות לא מבטלים את הסיכון לנותן האשראי, אלא מצמצמים אותו.
בנוסף, קיימים שעבודים על נכסים פיננסיים וריאליים.

שיעבוד קבוע/ספציפי- (כ-26% לפי נתוני איגוד הבנקים) מתייחס לנכס מוגדר, מסוים, שלנושה זכות בלעדית בו, בעליו לא יכול להעבירו/למכרו בלי הסכמת הנושה/המלווה. ייתכן נדל"ן (שעבוד קבוע-משכנתא שרושמים בטאבו), רכב, מכונות או ציוד (שיעבוד יירשם במשרד הרישוי/רשם משכונות).
שיעבוד שוטף/צף- (כ-44% לפי נתוני איגוד הבנקים) אינו מתייחס לנכס מוגדר, אלא רובץ מעל נכסי החברה כפי שישתנו במהלך העסקים הרגיל. בעלי החברה רשאים לעשות פעולות בנכסים אלה, מה שמקל על ניהולה, אך מאידך מסתכן המלווה ב"ריקון" ערך הבטוחה (שנרשמת גם ברשם החברות). לכן מוענק לו שווי כלכלי נמוך, חלקי, לרוב מצרף אליו הבנק גם בטחונות נזילים.
השיעבוד מתגבש ביום המימוש, נניח בעקבות אי-פירעון האשראי במועדו, ואז נתפסים הנכסים הקיימים באותה עת כבמעמד שיעבוד קבוע.

לכן בנק אחראי יפקח ויעקוב באופן שוטף על השינויים ברכוש השוטף של החברה (בעיקר מלאי וחייבים) ע"י דרישת דו"ח מצב תקופתי.
מכאן ברור למה הבנק מתייחס לשיעבוד שוטף רק כ-קו הגנה נוסף, עם שווי נמוך לכל נכס, כשלעומת זאת החברה הלווה אינה רשאית להעביר נכסים למלווה אחר כבטוחה לאשראי, כל עוד בעל השיעבוד לא אישר.
מכאן הקושי לחברה הלווה – חתימה על שיעבוד שוטף קושרת את החברה לבעל השיעבוד גם לעתיד, גם אם יורעו תנאי האשראי אצלו (הכרתי חברות שהיו במצב כזה, שהיה די עצוב…), ושחרור השעבוד (גם חלקית, באמצעות מכתב הסכמה) כפוף לרצונו הטוב.

כשטיפלתי בחברה מאזור השרון, שחתמה בעבר על שיעבוד שוטף, התלונן המנכ"ל שהבנק מעלה לו שוב את הריבית, עקב טענה לסיכון. כשרצה לשחרר שש"כ כדי לקבל אשראי מבנק נוסף – אמר לו מנהל הסניף – בבקשה לפרוע תחילה את כל האשראי כאן, ואז נשחרר בטחונות…

איך כל זה קשור לקורונה ?
כידוע נפגעו חברות ועסקים מהשלכות המשבר הכלכלי, מצבם העסקי הורע, נלקחו הלוואות נוספות, נפרסו מחדש הלוואות קיימות, רמת המינוף והסיכון עוד תעלה, מה שצפוי לגרום לבקשות מצד המלווים להוסיף ולהגדיל בטחונות, לחילופין לצמצם אשראי.
חברה שתידרש לעשות כן, עדיף שתשאיר את החתימה על השיעבוד השוטף לעדיפות מאוחרת/רחוקה, ותשקול הצעת בטחונות יותר נוחים לה (אם בכלל).

לשאלות –  bus1dept@gmail.com

https://mybloggerbiz.blogspot.com/

©כל הזכויות שמורות…

 


יום חמישי, 28 בינואר 2021


 

חוק נתוני אשראי משפיע על האשראי לעסקים

ערן כהן ,MBA   יועץ לעסקים

בעל עסק המבקש אשראי כדאי שיכיר את חוק נתוני אשראי.

בטרם יקבל סירוב למתן אשראי, זכותו להפיק דו"ח על עצמו ממערכת בנק ישראל אחת לשנה בחינם.

טוב שיידע מראש מה יודע עליו המלווה (בעת הערכת רמת הסיכון), לפני שיבקש מימון.

ולמתמידים לקרוא עד כאן טיפ חשוב-

כדאי לעשות "שופינג" בין שלוש לשכות האשראי, ולהציג למלווה את הציון הגבוה ביותר מביניהן (לכל לשכת אשראי יש מודל ניקוד שונה, הידוע כ-"Credit Scoring"). מוסר תשלומים חיובי משפר סיכויי הלווה לקבל אשראי ולשפר את תנאיו.

שמירת המידע במאגר היא עד 10 שנים מיצירתו, אך ללשכות האשראי מועבר מידע רק לגבי שלוש השנים האחרונות. בהתייחס לנתון זה, כדאי לקחת בחשבון שהמידע יכלול גם פרטי חשבון עסקי ל"עוסק מורשה" וגם נתוני חשבון פרטי. מכאן, שעדיף "להתנהג יפה" ובתוך המסגרת המאושרת בשני החשבונות.

חשיפת הנתונים בפני מלווה פוטנציאלי טעונה אישור הלקוח.

לא לטעות – מי שביקש שלא ייאסף עליו מידע במאגר, או מי שלא מאשר לנותן האשראי גישה לנתוניו, שלא יתפלא אם צומצמו סיכוייו לקבל אשראי (אלא אם מדובר במקור מימון שמכיר אותו לאורך זמן כבעל הסטוריה פיננסית חיובית).

 

לשאלות -  bus1dept@gmail.com

 

©כל הזכויות שמורות...

 

יום שישי, 22 בינואר 2021מה בין פיתוח עסקי לבין שיווק ?

רבים משתמשים בשני המונחים כמילים נרדפות, לא כך הוא.

שאלו לקוחות מה ההבדל והסברתי.

שיווק מקובל לקרוא למיגוון פעילויות שנועדו לברר את צרכי הלקוח ולתת להם מענה הולם. בין השאר נכללות כאן גם פעולות כמו סקרי-שוק, יחסי ציבור, פרסום, המחרה, תהליך המכירה, ההפצה.

גם אם שני המונחים נועדו לשיפור מצב העסק ולמילוי המטרה של השאת ערכו לבעליו, פיתוח עסקי פועל בדרך שונה. אם מנהל השיווק יפעל למכירת מוצרי העסק ו/או חדירה לשווקים חדשים, מנהל הפיתוח העסקי ("ביז-דב") יפעל בדרך של שותפויות עם עסקים אחרים בעלי אינטרס משותף, יצירת עסקאות משותפות לשיפור עסקי כל הצדדים-השותפים, מיזוגים, רכישות ואף מיצוב שונה למוצר ולחברה. אחד מלקוחותי פתח מרכז הדרכה למשתמשי הטכנולוגיה הייחודית שהוא מפעיל. זה לא מביא הכנסות בטווח הקצר (אפילו מחולל הוצאות...), אך לאורך זמן הוא ממוצב כמוביל מקצועי ומוקד ידע בענף, בהתאם לחזון הבעלים ולתכנית האסטרטגית שבחברה. הכנסות תגענה בטווח הארוך.

יום שני, 18 בינואר 2021


 

פקטורינג טוב לעסקים ?

ערן כהן, MBA יועץ לעסקים

פקטורינג הוא שירות המהווה פיתרון מימון יעיל ומקובל בעולם העסקי, מדובר על מימון לטווח קצר בעיקרו ולצרכי הון חוזר במרבית המקרים.

למעשה, שירותי פקטורינג משלבים במידה מסוימת בין מוצרי מימון, שירותי גבייה, ביטוח אשראי וניהול פיננסי.

העסק מקבל מימון מיידי ובמזומן כאשר חברת פקטורינג רוכשת ממנו חובות  של חשבוניות פתוחות, כאשר מדובר על מימון ללא זכות חזרה לספק (מה שנקרא RECOURSE- NON).

בין היתרונות של פקטורינג (רכישת חובות לקוחות במזומן) לחברות עסקיות, כמקור מימון לזמן קצר אפשר לציין גם;

·        השלמה ו/או תחליף למסגרות אשראי מנוצלות במלואן,

·        גיוון מקורות מימון, לכיוון חוץ-בנקאי,

·        שיפור נזילות ויחסים פיננסיים בדו"חות הכספיים,

·        אפשרות להוזלת מחיר ההון, בהתאם לאיתנות החייב,

·        העברת פעולות הגביה לגורם חיצוני, מקצועי,

·        כשעיסקת הפקטורינג כוללת ביטוח אשראי, מועבר הסיכון מהחברה והבנק לחברת ביטוח אשראי, בתנאי נון-ריקורס, תוך הבטחת 85% מהיקף העיסקה במקרי חדלות פירעון אצל החייב.

·        שיפור נזילות מאפשר גילגול מהיר יותר של מחזור המלאי בשנה

      לשאלות -  bus1dept@gmail.com   .

©כל הזכויות שמורות

 

יום רביעי, 13 בינואר 2021


 

פגיעת הקורונה בעסק – הכרחית שתגרום כשל עסקי ?

ערן כהן, MBA, יועץ לעסקים

 

בעל עסק ? מנהל חברה ?

איך אמרו לנו אחרי הטירונות – קשה בעסקים, קל בקרב ?

במיוחד בתקופה כזו, כשמגיפה פוגעת בעסקים, צריך לעיתים להתמודד על כל לקוח...

קל לומר "הכל משמיים"...אין לנו השפעה על השלכות מגיפה שנפלה עלינו, כמו "כח עליון". אך יחד עם אותה מציאות נתונה, תפקיד המנהל לא לתת לעסק להתנהל, אלא לנהל - לנווט את הספינה העסקית תוך שימוש בכישוריו גם ובמיוחד כשהים סוער.

 

מנהל אחראי ישאל את עצמו, היכן ירצה למצוא את עסקיו בתום התקופה הקשה - האם לפעול במגמת הישרדות, להישאר פאסיבי ולחסוך בהוצאות, או שמא ניתן להתאמץ קצת ולהפוך את הקורונה להזדמנות ?

 

כמה נקודות לבדיקה, ששוות כסף, יותר מאשר טיפים :

1.     השנה חלו שינויים גם בהוראות חוקיות, אישור לפתיחת/סגירת עסקים, טעמי הלקוחות, אנשים בבית. בדוק מחדש את שוקי היעד שלך, השינויים האחרונים במאפייניהם, זה הזמן להתאמת האסטרטגיה השיווקית לרגולציה הנוכחית, שינוי טעמי הלקוחות, היעלמות מתחרה או ירידה בכח הקניה. יש מקרים בהם זה הזמן לעדכן את נוסחת התיגמול של אנשי המכירות ו/או להפנותם לשוק/מוצר נוסף בו טרם טיפלו. כשאנשים בזום, מתי נערכת להרחבת חשיפה ברשת ?

2.     עובדים נאמנים ויצירתיים לא רק עולים כסף, אלא תורמים ערך מוסף. שתף את העובדים, קבל מהם הצעות, ראה בהם חלק מהפתרון, כשותפים לדאגה, ולא חלק מהבעיה. עובד מרוצה יכול להביא לקוחות ומיזמים חדשים.

3.     ראיתי לא פעם ולא פעמיים במו עיני - הסכנה לעסק תבוא מהתחום הפיננסי. קרה כבר שחברות קרסו, גם עם רווח בדו"חות הכספיים, לצד גירעון מתמשך בתזרים המזומנים. זה הזמן להדק בקרת-גביה, לאתר כספים בדו"ח לקוחות-חייבים. הצלחנו למצוא כספים בעסקים, כשהבעלים עצמם לא היו מודעים להם...

4.     חשוב לשמור על קשר טוב עם הלקוחות, גם כשקשה והלקוח מצפה להנחה או לאספקת המוצר ישירות לכתובתו, עם זאת מותר לבדוק יכולת תשלום (גם בחברות מידע עסקי, גם באתר בנק ישראל) כדי שלא נעבוד לחינם ולהעדיף משלמי מזומן.

5.     בחן כל בוקר ועדכן את תזרים המזומנים, במגמה לשמור על יתרה חיובית, לפעמים מתחזק הצורך "להנזיל" את החברה, להמיר רכוש קבוע לא-חיוני לרכוש שוטף.

6.     יש לך שעה פנויה בין לקוחות ? עזוב את הטלפון הנייד, לך למחסן- בדוק מלאי ללא תנועה, בטרם יפוג תוקפו הפוך את הניתן למזומן. עדיף מבצע חיסול מלאי מחיסול כל העסק...

בנוסף חשוב לוודא את תקינות שרשרת האספקה – האם הספקים שלך מסוגלים לספק בזמן, או שנפגעו וצריך לאתר אחרים (?).

7.     הוצאות קבועות שאינן תורמות – קצץ, או הפוך להוצאות מישתנות. בעת לחץ, גם אם זה לא כלכלי לאורך זמן, אפשר למשל להמיר רכב חברה למזומן, יחד עם רכב שכור לשימוש יומי כשצריך, עד שתבוא תקופה טובה (הכרתי בעל חברה שהיה חייב שתי מכוניות בחניה כל יום. ספרנו כמה ימים הרכב בשימוש, ולצורך החמישה –עשרה ימים בחודש שכרנו רכב ליום). למשל - חלק מהוצאות שכירת נכס אפשר לחסוך, להמיר לפעילות ברשת.

8.     כל אותם מוצרים שמכרת "כי הלקוח צריך" ולא כי תרמו לריווחיות – העבר למתחרה (עדיף תמורת תשלום), עדכן תמחיר לפי העלויות החדשות (מעט מדי חברות נהגו כך).

9.     התאם מסגרות אשראי, קבל אשראי כשניתן ומחירו זול, לא כשאתה לחוץ והבנק מוסיף פרמיית סיכון גבוהה לריבית (תרצה שיקראו לך פראייר ?).

10. הבנק שלך חושב שהוא היחיד בארץ ? אינך חייב להאמין לו, גם כעת הזמן טוב ל"שופינג" בנקים ו/או למכשירי מימון חוץ-בנקאיים.

 

לסיכום – אין כאן נוסחת פלא אחידה, יש צורך לבדוק כל ענף ומאפייניו, אך לפחות חלק מהנ"ל ודאי יסייעו לך בתקופה קשה, עד שיבוא לציון גואל...

 

לשאלות - bus1dept@gmail.com

©כל הזכויות שמורות...