יום שישי, 17 בפברואר 2023

רוצה שלא להפסיד השקעתך תוך שנתיים ? - אלטמן יודע / ערן כהן, MBA


בין אם השקעת במניות חברה בע"מ, בכוונתך לרכוש דירה מקבלן, לתת אשראי ללקוח עסקי או להתקשר בחוזה עם חברת הפצה למוצריך, היית רוצה לדעת (עדיף מראש…) אם הצד השני צפוי להיקלע לקשיים, או חלילה לפשוט רגל בקרוב ? למה לא לשאול את אלטמן ?

חוקרים רבים ניסו למצוא סימנים שיעידו על מצב מסוכן של חברות עסקיות, העלול להגיע לקריסתן. פרופ' אדוארד אלטמן מאוניברסיטת ניו-יורק בלט בעבר במודל שחקר ונקרא מאז על שמו. עיקרו נוסחה (תוצאת רגרסיות מרובות…) המשלבת פרמטרים מדו"חותיה הכספיים של החברה. 

לאחר תיקונים הופעלה לא רק לגבי חברות ציבוריות, אלא גם לחברות פרטיות-

Z = 0.717 * X1 + 0.847 * X2 + 3.107 * X3 + 0.420 * X4 + 0.998 * X5

כאשר:

X1= הון חוזר/סך הנכסים (בודק נזילות החברה)

X2= רווח צבור/סך הנכסים (משקף מינוף)

X3= רווח שוטף לפני מימון ומס/סך נכסים (יחס ריווחיות)

X4= שווי שוק/סך התחיבויות בספרים (כושר פירעון)

X5= הכנסות ממכירות/סך נכסים (מודד יעילות תפעולית)

ככל שהתוצאה המתקבלת (Z-SCORE) גבוהה יותר, יורד הסיכון לחדלות פירעון. ספציפית למדד המתוקן-

תוצאה נמוכה מ-1.23 מראה סבירות גבוהה וחשש לחדלות פירעון.

תוצאה מעל 2.9 מצביעה על חברה יציבה.

בין 1.23-2.9 תחום ביניים "אפור".

לחיזוק המסקנות טוב לראות התפתחות התוצאות לאורך זמן באותה פירמה, יחד עם השוואה לפירמות דומות באותו ענף פעילות. התחזית נמצאה טובה לשנה-שנתיים קדימה.

לאחר שנים ראה דר' יאיר אינגבר מאוניברסיטת ת"א כי דרושות התאמות למודל כדי שיתאים לשוק הישראלי. הוא מצא שאחינו הישראלים מחזיקים פחות הון חוזר ויותר מינוף.

הוא החליף את X4 לשווי ההון בספרים במקום שווי שוק, והתאים את ערכי התוצאות.

ערך Z קטן מ-1 מתריע על חברה חלשה.

ערך Z גדול מ-2.5 מתאר חברה איתנה,

ביניהם התחום אפור, סימן שאלה, לא חד משמעי.

בדיקות שנעשו הראו אפקטיביות די גבוהה של השיטות הללו.

גם אם כלים אלה אינם חד-משמעיים בכל המקרים, הם מספקים לנו אינדיקציה לשנה-שנתיים הקרובות בסבירות 70-80%, לצד בדיקות נוספות.