יום שלישי, 28 בספטמבר 2021

 


בדרך לבנק – איך בונים אובליגו עסקי לחברה ?

ערן כהן , MBA

אחרי הכנות ובדיקות, יצאנו עם יבואן לפגישה בבנק. המסמכים והתכניות איתנו, ואז שאל: איך בנינו אובליגו מתאים גם לעסק וגם לציפיות הבנק ?

 

אובליגו = סך ההתחייבויות (Obligations) בעסק כלפי ספקי מימון חיצוניים (שאינם בעלים), כולל גם הלוואות, מסגרות אשראי, ערבויות, שעבודים.

  • א)    בדיקת צרכים

מרכזים את כל סעיפי תקציב ההשקעות בתוספת תקציב שוטף לתקופה הבאה, המהדרין בונים גם חלופות ותרחישים למקרי אי-ודאות.

בהמשך יחושב תזרים-מזומנים חזוי לתקופה הנ"ל, תוך התחשבות במשך ועומק הגירעון.

  • ב)    אובליגו מבוקש

מול השקעות מגייסים הון עצמי או אשראי בינוני/ארוך (בהפרדה מטבעית), כשבונים כושר החזר בהתאמה לעיתוי פירות ההשקעה.

מול הון חוזר מעמידים אשראי קצר (או נכיונות חוץ-בנקאיים)

בהתאם לתנודות (מינימום-מקסימום) של הגירעון בתזרים.

כשקיים מקור סילוק מוגדר נהוג להיעזר בהלוואת בלון, ON-CALL  או גרייס.

  • ג)     בטחונות מוצעים

כמובן שעדיף להציע בטחונות מאשר לתת לספק ההון לבחור, כך שבין השאר בחברה בע"מ עדיף לעיתים להימנע משעבוד שוטף.

לאשראי לזמן ארוך מקובלים בטחונות קבועים (נדל"ן, ציוד, רכב עד 4 שנים), כשערכם מוכפל בשיעור ההתבססות למימוש מהיר.

לאשראים קצרים לסוגיהם ישמשו בטוחות כמו המחאות דחויות (בפיזור מתאים), פקדונות וני"ע, ערבות צד ג' והמחאות זכות (חוזים עם לקוחות איתנים).

  • ד)    התאמות

השוואת הצרכים (לפי א'+ב' הנ"ל) לערך הבטחונות (ג') בעיני המלווה, לפי שיעורי ההתבססות, והתאמות הצרכים או הבטחונות עד להשגת הלימה.

לקוח איתן יוכל לצפות שחלק מהאשראי יסופק "סולו" (ללא בטחונות, מעבר להתחייבות הבסיסית של הלווה עצמו, במקרה שללקוח מוניטין חיובי).

לאורך כל השלבים יש לוודא התאמת (המשולש : צרכים-בטחונות-החזר) יכולת החזר לכל משך האשראי.

 

כשחזרנו אחרי שקיבלנו את רוב הבקשה, לא תמיד במחיר המבוקש, השלמנו מקורות חוץ-בנקאיים.

- לשאלות –  bus1dept@gmail.com   -

https://mybloggerbiz.blogspot.com/

©כל הזכויות שמורות